Haksen 2016 Yılının İlk Eylemini Yaptı

Şiddetli soğuğa rağmen geleneksel eylemini yapan Haksen üyeleri yine bir ilke imza attı.

Açıklamayı yapan Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, bugüne kadar kamu çalışanlarının sorunlarını yetkililere duyurmak için geri geri yürüdüklerini, cüzdan yaktıklarını , bordro yediklerini hatırlatarak, bugün de soğuk havaya rağmen açıklamayı oturarak yapacağını söyledi.

Açıklamasına yere oturarak devam eden Çivi şunları söyledi;

"2016 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur,refah ve barış getirmesini diliyorum.

Herkesin insan hakkının gözetildiği , eşitlik ve adaletin sağlandığı yeni bir yılda yaşamayı temenni ediyorum.

Bu dileklerle herkesin yeni yılını kutluyorum.

Bölgemizdeki istikrarsızlık , yıl içinde peş peşe yapılan 2 genel seçim nedeniyle yükselen tansiyon ve istikrar kaygısı ile birlikte yapılan terör saldırılarını da göz önüne aldığımızda 2015 yılından memnun ayrıldığımız söylenemez.

Kamu görevlileri ve emeklileri açısından da benzer bir durum söz konusudur.

Yüzde 3+3 maaş artışının yanında seçimler nedeniyle ertelenen sorunlara baktığımızda bizler de mutlu olduğumuzu söyleyemeyiz.

Ancak, 1 Kasım'da yenilenen seçimler sonucu halkımız yüzde 50 ekseriyetle ülkenin tek partiden oluşan bir hükümet tarafından yönetilmesine karar vermiştir.

Artık geçmişte yaşanan bir takım kısır çekişmeleri bir yana bırakıp , başta siyasi partiler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi gerekmektedir.

Burada en büyük görev de elbette hükümete düşmektedir.
Sayın Başbakanımızın açıklamalarına baktığımızda "münakaşa" yerine "müzakere", "çatışma" yerine "uzlaşma" anlayışının güçlü bir şekilde vurgulandığını görüyoruz.

Ülke olarak sorunları aşmamızdaki en büyük yardımcımız demokrasi, hukuk ve adalet olmalıdır.

Bunun sağlanması için cunta ürünü Anayasa yerine geleceği inşa edeceğimiz insan haklarına dayalı yeni bir Anayasa'ya ihtiyacımız vardır.
Başta grev hakkı olmak üzere , Yeni Anayasa'da çalışanların evrensel sözleşmelerden kaynaklanan temel haklarının eksiksiz bir şekilde yer almasını istiyoruz.

Bu düşüncelerimizin ardından Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na açık mektubumuzu paylaşmak istiyorum.

Sayın Başbakanımız;

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde halkımız size ekseriyetle ülkeyi yönetme yetkisi vermiştir. Bu bir taraftan önemli bir fırsat diğer taraftan büyük bir sorumluluktur.

Ülke sorunlarının yanında kamu çalışanlarının yıllardan beri biriken sorunlarının çözülmesi halinde çalışma tarihi sizi minnetle anacaktır.

Kamu görevlileri 50 yılını doldurmuş ve adete eklentileri asıl maddelerini geçmiş bir Devlet Memurları Kanunu ile çalıştırılmaktadır.

Söz konusu Kanun ve ilgili mevzuat çalışma barışı bozulmuştur.
Söz konusu tüm mevzuatın yeniden düzenlenerek yeni bir kamu personel mevzuatına ihtiyaç vardır.

Bu yapılırken göz önünde tutulması gereken en önemli konu İş Güvencesi olmalıdır.

Kamu hizmetleri vatandaşa Kamu Görevlileri tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetlerin tüm vatandaşlara eşit, adil ve tarafsız bir şekilde verilmesi için kamu görevlilerinin hiçbir etki altında kalmadan görevini sürdürmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, memurun iş güvencesi kamu hizmetlerinin de güvencesidir.

Sayın Başbakanımız,

Yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki hususların da yer almasını talep ediyoruz.

1-Memurlara çalışırken yapılan ek ödemelerin taban aylığına dahil edilerek, emekli aylıklarına yansıtılması,

2-Memur ve emeklilerine dini bayramlarda birer maaş tutarında ikramiye ödenmesi,

3-Maaş artışlarının enflasyon + büyüme oranı baz alınarak yılbaşında tek seferde yapılması,

4-Anayasa Mahkemesi kararı gereğince , kamudaki fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin 2012 yılı öncesi uygulamaya geri dönülmesi,

5-Yemek yardımlarına ilişkin 50 kişi şartının kaldırılarak, yemek servisi alamayan memurlara hizmet alımı yoluyla yardımın yapılması,

6-Görevde yükselme sınavlarındaki mülakat şartının kaldırılması,

7-Kamudaki sözleşmeli ve 4/C’li personelin memur kadrolarına atanmaları,

8-Üniversitelerde görev yapan sözleşmeli okutmanların akademik kadrolara atanmaları,

9-Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak ilgili personelin Genel İdari Hizmetler sınıfına aktarılması,

10-Teknik hizmetler sınıfında yer alan matematikçi, istatistikçi, ekonomist vb. unvanlı personele 3.600 ek gösterge verilmesi,

11-Merkez-taşra uzmanı ayrımının kaldırılarak kamudaki tüm uzmanlara, şube müdürlerine , yazı işleri müdürlerine ve müdür yardımcılarına 3.600 ek gösterge verilmesi,

12-Meteoroloji çalışanlarının Anayasal hakkı olan Havacılık Tazminatının ödenmesi,

13-Kazanılmış haklarda gerileme yaratacak düzenleme yasağının konması,

Açıklamanın ardından eylem sona erdi.
Eklenme : 08 Ocak 2016

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326