NEDEN HAKSEN?

Haber Haksen Genel Başkanı Yılmaz Kaya, kamu çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin de şu tespitlerini sıraladı.

ÇALIŞMA ŞARTLARI UYARINCA BAZI KAMU PERSONELİNE YIPRANMA PAYI VERİLMESİ

Normal mesai düzenlemesi dışında nöbet usulüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında PTT Genel Müdürlüğünde Posta Dağıtıcısı olarak çalışan personele, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bekçi olarak görev yapan personel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Arama ve Kurtarma personeline, Adalet hizmetlerinde çalışan personele, Türkiye İstatistik Kurumunda alanda Anketör olarak görev yapan personele yaptıkları işin ağırlığı dikkate alınarak yıpranma payı

3600 EK GÖSTERGE TÜM ÇALIŞANA VERİLMELİ:

3600 Ek gösterge; Cumhurbaşkanımız tarafından bazı meslek mensuplarına 3600 ek göstergesi verileceği ifade edilmiş olmakla birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Çalışma barışının korunması ve hukuki ihtilafların önüne geçilebilmesi için tüm kamu çalışanlarının ek göstergesinin 3600’den başlayarak kademeli olarak artırılmasını talep ediyoruz. ÖRNEK:Ek göstergesi olmayana Ek gösterge, 2200 Olana 3600, 3600 olana 4800 gibi.

EK ÖDEMELERİN EMEKLİ AYLIĞINA DÂHİL EDİLMESİ

Kamu görevlilerinin büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren en önemli konulardan birisi de maaşlara ek olarak yapılan ödemelerin emekli maaşının hesaplanmasında dikkate alınmamasıdır. Bu nedenle, kamu görevlilerinin fiilen çalışırken almakta oldukları ücret ile emekli maaşları arasında çok ciddi fark oluşmaktadır. Emekli aylıklarındaki ciddi düşüş nedeniyle emeklilik hakkını elde eden kamu çalışanları aile sorumluluklarını yerine getirebilmek için çalışmaya devam etmek zorunda kalmaktadır. Buna rağmen emekli olmak zorunda kalanlar ise bir başka iş aramak zorunda kalmaktadır.

Bu durum;

 kamudaki personelin yaş ortalamasının yükselmesine,
 alt unvanlardaki personelin görevde yükselme fırsatının azalmasına,
 kamuya yeni personel istihdamının daralmasına,
 hizmet sunumunda verim azalmasına, neden olmaktadır.

Emekli aylığındaki düşüşün önemli bir bölümü, fiilen çalışırken maaşıyla birlikte yapılmakta olan ek ödemenin emekli aylığı hesabına dâhil edilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Emekli olmaları halinde halen almakta oldukları ücretin; Mühendis yüzde 61’ini, Şube Müdürü yüzde 55’ini, Öğretmen yüzde 54’ünü, Sağlık Memuru yüzde 50’sini, Gelir Uzmanı yüzde 42’sini, Polis Memuru yüzde 40’ını Emekli aylığı olarak alacaktır.

KURUMLAR ARASINDAKİ ÜCRET FARKLILIĞININ GİDERİLMESİ

Yıllardan beri çözüm bekleyen sorunların başında kurumlar arası ücret adaletsizliği bulunmaktadır. Resmi kurumlar; aynı pozisyonda bulunan personele farklı maaşlar ödemekte, bu durum çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir. Aynı sebepten; yüksek ücret ödeyen kurumlarda personel yığılmaları olmakta iken düşük ücret ödeyen kurumlarda nitelikli personel yetersizliği ortaya çıkmaktadır.

MEMURLARIN SENDİKA İŞLEMLERİNİN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMASI

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca halen kamu görevlilerinin sendika üyelik ve istifa işlemleri ıslak imzalı formlarla yapılarak kamu kurumlarının işleme koymasından sonra resmiyet kazanmaktadır.
Bu durum sendikal özgürlükler açısından pek çok sorunlara neden olmaktadır.
Kamu kurumlarının yöneticileri yetkilerini kullanarak üyelik işlemlerine ve istifa işlemlerine müdahil olabilmekte, memurların üzerinde baskı yaratmaktadır.
Halen, işçi sendikalarının tüm işlemleri e-Devlet sistemi üzerinde yapılmaktadır.
Aynı şekilde memurların sendikal işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının hiçbir ek maliyeti bulunmamaktadır.

ÇALIŞANLARIN GELİR VERGİSİ ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

Kamu çalışanlarının maaşlarından yapılan gelir vergisi oranlarının yüksekliği ve vergi matrahı dilimlerinin düşük tutulması nedeniyle yapılan maaş artışları tam olarak yansımamaktadır.
Yılın ikinci altı ayı için verilen maaş artışı gelir vergisi ile geri alınmaktadır.
Bu nedenle, gelir vergisi oranlarının düşürülerek, vergi matrahı dilimlerinin artırılması halinde yapılan artışlar tam olara maaşlara yansımış olacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ

PTT'de geçici olarak çalışan personelin kadroya alınmasıyla başlayarak, İstihdam edilen sözleşmeli personelin büyük bir kısmı kadrolu kamu personeli ile aynı görevi yürütmekle birlikte tabi oldukları mevzuat nedeniyle iş güvencesi başta olmak üzere mali ve sosyal haklar açısından ortaya çıkan hak kayıplarını şu şekilde özetleyebiliriz.

• Eş durumu, sağlık durumu ve güvenlik nedenleri dışında yer değişikliği hakları bulunmamaktadır.

• Görevde yükselme ve unvan değişikliği hakları bulunmamaktadır.

• Brüt sözleşme ücretinin tamami ssk primine ve vergiye tabidir. Bu nedenle yilin ikinci yarisinda verilen maaş zamlari vergi olarak geri alinmaktadir.

• Zorunlu nedenlere bağlı olarak başka bir yere nakil olduklarinda yolluk ve mehil müddetleri bulunmamaktadır.

• Diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmamaktadır.

• Yillik izinleri bir sonraki yila devretmemektedir.

• Doğum ve askerlik mazareti dışında ücretsiz izin hakları bulunmamaktadır.

• Emekli olduklarında tazminatları brut sözleşme ücreti üzerinde değil, emsali kadrolu memura kıyasen ödenmektedir.

• Emeklilikte memura ödenen yol ücreti ödenmemektedir.

• İş güvencelerinin bulunmaması nedeniyle mobbinge maruz kalmakta ve işini kaybetme korkusu altinda yaşamaktadir.


Memurluğu diğer istihdam biçimlerinden ayıran en önemli özellik statüsünün özel bir kanunla düzenlenmiş olması ve geniş sosyal haklarla (özellikle izin hakkı) “iş güvencesi” sağlayan bir istihdam biçimi olmasıdır. İş güvencesi, memurun görevini yerine getirirken tarafsız davranmasını, kamu yararını gözetmesini; politik ya da özel dış etkilere kapalı olmasını sağlamak içindir. Bu açıdan da sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınması önem arz etmektedir.

(YHS) KAMUDA YARDIMCI HİZMETLER:

(YHS) Kamuda Yardımcı Hizmetler; Aralarında Üniversite mezunlarda bulunan Çaycı, Odacı, Temizlik dahil, tüm geri hizmetinde kullanılan ve Ek göstergesi'de bulunmayan Kanunda yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların görev tanımı belirsiz olduğu için uygulamada büyük sıkıntı yaşanıyor. Devlet memurlarından sadece yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının ek göstergesi bulunmuyor. Bu hem maaşlarına, hem de emekli aylıklarına olumsuz yansıyor. Hak-Sen Olarak; yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması İdari hizmetler sınıfına geçirilmesi, ek gösterge verilmesini istemekteyiz.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ KALDIRILMASI:

Devlet memurları olarak; bitirdiğimiz okulların dikkate alınmaması, hak ettiğimiz unvan ve kadroların verilmemesi nedeniyle mağdur.

Devletin eğitim kurumlarından diploma alabilmek için maddi ve manevi nice emekler veriyor, bilgi ve becerimizi artırabilmek adına ailemizle geçireceğimiz zamanlardan feragat ediyoruz. Ve en sonunda hak ettiğimiz diplomaları alıyor.

Ancak; 1999 tarihinde çıkartılan bir kanun kapsamında, devletin eğitim kurumlarından aldığımız diplomalar yine devletin resmi kurumlarınca tanınmıyor, yok sayılıyor. Teknisyen, tekniker, mühendis olabilmek için yeniden görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tabi tutuluyor. Kimi zaman yetersiz sayıda, kimi zaman da farklı şehirlere gitmek şartıyla açılan bu sınavları kazansa bile; tecrübe kazandığı birimlerden farklı birimlere atanıyor ya da yeni bir şehre taşınarak aile bütünlüğümüzü tehdit eden sorunlarla karşı karşıya kalıyor.
İsteğimiz; şef, müdür, başkan olmak değil, makam istemiyoruz. Sadece diplomalarımızı alarak hak ettiğimiz unvanlarımızın sınava tabi tutulmadan verilmesini istiyoruz. Ülkemiz genelinde çok sayıda memurumuz bu sorundan dolayı muzdariptir.

Hak-Sen Olarak sürekli dile getirdiğimizin sonucu olarak; sesimizi duyurarak başardığımız ve hükümet tarafından KHK yayınlanması ile birlikte 4/B statüsünde çalışanlar Diploma karşılığı olan unvanlarla birlikte 4/A statüsüne geçirildi 4/B statüsü çalışanları mağduriyetleri giderildi. "Hükümetimize Teşekkür ederiz."

Lakin, Yıllarca Devlet kurumlarında hizmet veren 4/A lı statüsünde çalışan memurlara diploma karşılığı unvanların verilmesin için sınava tabi tutuldu, buda onca yıl hizmet etmiş sınav açılmayan açılsa da çalıştığı yerde bildiği işi yaparak aksamalara meydan vermemek için ve aile bütünlüğünü bozmamak için sınavlara girmedi. KHK ile 4/A ya geçirilen 4/B statü çalışanlarında onca yıl çalışmış kendilerinden daha tecrübeli olan çalışanların amirleri olarak atandı.
Bu haksızlığında giderebilmek için 4/A' lı tüm çalışanlara da sınavsız KHK ile unvanların verilmesi mağduriyeti giderecektir dedi.

AİLE YARDIMININ EMEKLİLERE DE VERİLMESİ

Eşi çalışmayan kamu çalışanlarına çalışma süreleri boyunca ödenen aile ve çocuk yardımı, emekli olmaları halinde kesilmektedir. Bu durum emekliliğin cazip hale getirilmesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Emeklilere de aile yardımı ödenmesi ile hem emekli maaşlarında iyileştirme sağlanacak hem de emeklilik teşvik edilmiş olacaktır.

İZİNLERİN İŞGÜNÜ HESABINA GÖRE VERİLMESİ

Devlet memurlarının kullandıkları yıllık veya mazeret izinlerin resmi tatil günlerini de kapsaması halinde izinden sayılmaktadır. Bu durum, memurların izinlerinde hak kaybına neden olmaktadır. Bu mağduriyetin önlenmesi için izinlerin işgünü hesabına verilmesi hak kaybını önleyecektir.

BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI ÖDENMESİ

Yaşam maliyetleri dikkate alınarak büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için Büyükşehir Tazminatı ödenmesini talep ediyoruz.

SERVİS HİZMETLERİ:

Birçok kurumda Servis taşımacılığı bulunmuyor, bu mağduriyetin giderilmesi için servisi olmayan personele toplu taşıma kartı verilmesi.

YEMEK İAŞE BEDELİ:

Kurumlarda 50 personel üstüne Yemekhaneler açılarak hizmet vermektedir, 50 personel şartını dolduramayan kurumlar için de, devletin karşıladığı katkı payıyla birlikte yemek ücreti ödenmesi.

(Özellikle taşra teşkilatlarında bu problemle karşılaşılmaktadır.)
Yemek hizmeti alan personele de Ücretsiz yemek dağıtılması.

TÜM KAMU GÖREVİ YAPAN PERSONELE İKRAMİYE:

Devlet Kurumlarında çalışan personele yılda en az 3 defa, özellikle dini bayramlar öncesi ve kış ayına girilirken ikramiye verilmesi.

MEMUR ALIMI

Başta PTT olmak üzere, eksik kadro ile çalışan birçok kurum bulunmaktadır, buda iş yükünü diğer çalışanın üzerine bindirerek yükünü artırmaktadır, iş yükünün azaltılması için gerekli kurumlara memur alımı yapılması gerekmektedir.

HİJYEN

Bilindiği üzere ülkemizi de tehdit eden (CONVİD 19) Virüs nedeni ile Sağlık Bakanlığımızın Genelgeleri ile, kurumlar kendi tedbirlerini almışlardır personelin çalışma ortamında bazı birimler iç içe çalışmak zorunda kalmaktadır, bazı birimlerde ise Virüs taşıyan personelde (+) çıktığı görülmektedir. Bu gibi şüpheli durumlarda o birimin önlemi için ilgili personelin ve temas ettiği kişilerin hastaneye sevk edilmesi. Gerekirse o birimi sağlık kuruluşlarının tespiti ile karantinaya alınması. Önlem amaçlı; Kurumlarca Maske ve dezenfekte dağıtılması uygun olacaktır.

Daha önce Temizlik hizmetinde çalıştırmak üzere alınan personelinde işçi kadrosuna alınmasıyla birlikte çalıştığı kurumlarda personel eksikliğinden dolayı farklı işlerde çalıştırılarak asıl işlerinin yapılmadıkları aşikardır, buda asli görevlerini yerine getirmedikleri için temizlik Vs. işlerinde aksaklık görüldüğü çalışanlar tarafından gelen talepler arasındadır diyerek ve Neden Hak-Sen? diye ekledi.

NEDEN HAKSEN?

ÇÜNKÜ,

HAK VE EMEĞİN MİLLİYETİ OLMAZ
HAK VE EMEĞİN MEZHEBİ OLMAZ
HAK VE EMEĞİN CİNSİYETİ OLMAZ
HAK VE EMEĞİN SAĞI SOLU OLMAZ
HAK VE EMEĞİN SİYASETİ OLMAZ
HAK VE EMEĞİN PARTİSİ OLMAZ
HAK VE EMEĞİN SENDİKASI OLUR
HAK VE EMEK DEMEK, HAK-SEN DEMEKTİR!


HABER HAKSEN
Hak ve Emeğin Sendikası
Eklenme : 21 Haziran 2020

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326