Sözleşmeli Personele Kadro İçin TWİTTER ETKİNLİGİ

TÜM SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇİRİLMELİDİR

Sözleşmeli personel, 657 sayılı Yasanın 4/B maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre sözleşmeli personel, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde istihdam edilir. Sözleşmeli personel, Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kurum teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olmak üzere sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Sözleşmeli personel ne işçidir ne de memur. Memur değildir çünkü mutlak bir iş güvencesi yoktur ve sözleşmesi belirli periyotlarla yenilenir. İşçi değildir çünkü çalışma koşullarını karşılıklı belirleme hakkına sahip değildir. Sözleşmeli personel akdi olarak istihdam edilir. İdare ile personel arasında sözleşme esastır. Bu sözleşme idari hizmet sözleşmesidir. Sözleşmeli personel, memurluğun asıl istihdam biçimi olduğu kamu idarelerinde istisnai bir istihdamdır.

657 sayılı DMK “sözleşmeli personel” çalıştırılmasının istisna olduğunu “zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere” diyerek açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Her ne kadar 657 sayılı Yasada istisnai bir istihdam şekli olduğu belirtilse de Devlet Personel Başkanlığının 2018 yılı Mart ayındaki verilerine göre kamuda 4/B sözleşmeli statüde 135 bin kamu personeli bulunmaktadır. Bu rakamlar da gösteriyor ki: istisna olarak belirtilen sözleşmeli personel uygulaması genel bir istihdam şekline dönüşmüştür.

Halen kamuda sözleşmeli personel istihdamında ağırlığı oluşturan Eğitim, Sağlık, Adalet, Yerel Yönetim, 4/C’den nakledilen personel ve diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personelin büyük bir bölümü kadrolu personel ile aynı unvan, eğitim, bilgi, beceri ve liyakate sahip olup aynı görevleri yerine getirmektedir.

Ancak, gerek iş güvencesi gerekse görevde yükselme, tayin, kurum değişikliği, kıdem ve mezuniyetine uygun bir görevde çalışması yönünde son derece kısıtlı haklara sahiptirler.

Sözleşmeli personelin aile kurabilmesi, kurulu ailelerin bir araya gelebilmesinin önünde ciddi engeller vardır.

KAMUDA ÇALIŞMA BARIŞININ SAĞLANMASI İÇİN STATÜ FARKLILIĞI KALDIRILMALIDIR

AYNI KURUMDA, AYNI ODADA AYNI İŞ YAPAN KAMU PERSONELİ ARASINDAKİ AYRIMCILIĞIN KALDIRMASI İÇİN TÜM SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASINI İSTİYORUZ.

BUNUN İÇİN TÜM SÖZLEŞMELİ PERSONELİ:

16 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ 20:00-08:00 SAATLERİ ARASINDA TWİTTERDA YAPILACAK ETKİNLİĞE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ.

HEDEF 1 MİLYON TWİT, 1 MİLYON SES, 1 MİLYON ÇIĞLIK
Eklenme : 20 Şubat 2019

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326