ANKARA PTT BAŞMÜDÜRÜNE ZİYARET

Haber Hak-Sen Genel Başkanı YILMAZ KAYA , beraberindeki yönetim kurulu ile birlikte; Ankara'da görev yapan PTT çalışanlarının sorunlarını , sendikamızın talep ve çözüm önerilerini iletmek üzere Ankara PTT Başmüdürü Sayın Hasan Hüseyin KAYA yı ziyaret etti.

Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz Kaya'nın Endişesi.

KAYA: PTT de neler olduğunu neler yapılmak istendiğini anlamakta zorluk cekiyoruz.!

Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz KAYA Durmak bilmiyor.!

Haber Hak-Sen Genel Başkan Yılmaz KAYA, Çalışmalarında destek olan sayın, TOÇ Hak-Sen Genel Başkanı Necmettin AKARSLAN, İstanbul PTT Şubeleri üyelerimizin ve çalışan Persolenin sorunlarını dinledi.

Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz KAYA'yı Kış Etkilemedi !

Haber Hak-Sen Genel Başkanı Yılmaz KAYA ve TOÇ Hak-Sen Genel Başkanı Necmettin AKARSLAN İstanbul, Beylikdüzü PTT Müdürlüğü Üyelerimizi, Çalışanları,Baş Dağitıcılar, Abdullah FİDAN ve PTT Müdürü Özdogan AKKUŞ'U Ziyarat ettiler.

Panel: Kamu Personel Rejiminde Statü Farklılığı

Panel: Kamu Personel Rejiminde Statü Farklılığı

Riskli ortamlarda görev yapan tüm çalışanlara yıpranma payı istiyoruz

Anayasamızda, kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde  memurlar eliyle yürütülmesi düzenlenmiştir. Bu hizmetlerden risk taşıyan, fiziksel ve ruhsal yönden çalışanları olumsuz etkileyen hizmet kolları bulunmaktadır.

Ücretsiz yemek, ulaşım ve kreş istiyoruz

657 sayılı Yasa’da yer almasına kamu çalışanlarının sosyal hakları gözardı edilmektedir. Özellikle yemek, ulaşım ve kreş hizmetlerinin tüm çalışanları  kapsayacak şekilde ücretsiz olarak sunulması gerekmektedir.

Memurun yıllık izinleri işgünü olarak verilmelidir

657 sayılı Yasaya göre ; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Ayrıca, memurun haftalık çalışması 40 saat olarak belirlenmiş. Ancak izinlere Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günleri de dahil ediliyor. Bu 30 gün neye göre belirleniyor ? Bu hukuksuzluğa son verilmelidir.

Büyümeden payımızı istiyoruz

2013 yılında ve 2015 yılında yapılan toplu sözleşmede sadece enflasyon oranının değil, büyümeden memurların payına düşenin verilmesi gerektiğini söyledik.

Memurların sendika işlemleri e-devlet üzerinden yapılmalıdır

4688 sayılı Yasa’ya göre; üyelik formunun sendika yönetim kurulu tarafından kabulü ile üyelik gerçekleşmiş oluyor.

Memurlara dini bayramlarda bir maaş ikramiye istiyoruz

Kamu çalışanlarının büyük bir kesimi dini bayramlarda aile sorumluluklarını ve dini vecibelerini yerine getirememektedir.

Başbakanlık İftar Daveti

Başbakan sayın Binali Yıldırım tarafından Başbakanlık konutunda , işçi ve memur sendikalarının temsilcilerine iftar yemeği verildi..

Memurların sendika işlemleri e_Devlet sisteminde yapılmalı

Memurların sendika işlemleri e_Devlet sisteminde yapılmalı

Memur ve emeklinin alacağı yüzde 2,71 oldu

Memur ve emeklinin alacağı yüzde 2,71 oldu

Yargı Kararları
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326