Riskli ortamlarda görev yapan tüm çalışanlara yıpranma payı istiyoruz

Anayasamızda, kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde  memurlar eliyle yürütülmesi düzenlenmiştir. Bu hizmetlerden risk taşıyan, fiziksel ve ruhsal yönden çalışanları olumsuz etkileyen hizmet kolları bulunmaktadır.

Ücretsiz yemek, ulaşım ve kreş istiyoruz

657 sayılı Yasa’da yer almasına kamu çalışanlarının sosyal hakları gözardı edilmektedir. Özellikle yemek, ulaşım ve kreş hizmetlerinin tüm çalışanları  kapsayacak şekilde ücretsiz olarak sunulması gerekmektedir.

Memurun yıllık izinleri işgünü olarak verilmelidir

657 sayılı Yasaya göre ; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Ayrıca, memurun haftalık çalışması 40 saat olarak belirlenmiş. Ancak izinlere Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günleri de dahil ediliyor. Bu 30 gün neye göre belirleniyor ? Bu hukuksuzluğa son verilmelidir.

Büyümeden payımızı istiyoruz

2013 yılında ve 2015 yılında yapılan toplu sözleşmede sadece enflasyon oranının değil, büyümeden memurların payına düşenin verilmesi gerektiğini söyledik.

Memurların sendika işlemleri e-devlet üzerinden yapılmalıdır

4688 sayılı Yasa’ya göre; üyelik formunun sendika yönetim kurulu tarafından kabulü ile üyelik gerçekleşmiş oluyor.

Memurlara dini bayramlarda bir maaş ikramiye istiyoruz

Kamu çalışanlarının büyük bir kesimi dini bayramlarda aile sorumluluklarını ve dini vecibelerini yerine getirememektedir.

Başbakanlık İftar Daveti

Başbakan sayın Binali Yıldırım tarafından Başbakanlık konutunda , işçi ve memur sendikalarının temsilcilerine iftar yemeği verildi..

Memurların sendika işlemleri e_Devlet sisteminde yapılmalı

Memurların sendika işlemleri e_Devlet sisteminde yapılmalı

Memur ve emeklinin alacağı yüzde 2,71 oldu

Memur ve emeklinin alacağı yüzde 2,71 oldu

Haksen 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladı

Haksen 1 Mayıs’ı Taksim’de kutladı

Zorunlu Bireysel Emekilik Sigortası Hakkında

Kamu çalışanlarının Zorunlu Bireysel Emekilik Sigortası'na ilişkin merak edilen soruların cevapları

Çalışma Müsteşarı Ahmet Erdem'i ziyaret

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Başkanlar Kurulu ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem'i ziyaret etti.

Haber haksen Ankara Babaharman Posta Dağıtım Merkezi Müdürülüğü Personeli ile Buluştu

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi,Haber Haksen Genel Başkanı Yılmaz Kaya , Sağlık Haksen genel Başkanı Selahattin Karaca ,Haksen Yönetim Kurulu Üyeleri Asuman Bozoğlu, Köksal Kızılcı Ankara Babaharman Posta Dağıtım Merkezi Müdürülüğü Personelini ziyaret etti.

Tokat PTT Başmüdürü Şükrü Elmas' a ziyaret

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Haber Haksen Genel Başkanı Yılmaz Kaya ve Başkanlar Kurulu ile birlikte Tokat PTT Başmüdürü Şükrü Elmas'ı ziyaret etti.

Yargı Kararları
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326